CERRAHİ
 Program Direktörü    Prof. Dr.  Yaman TOKAT
  Prof. Dr.  Yıldıray YÜZER
  Prof. Dr.  Gülüm ALTACA
  Doç. Dr.  Murat DAYANGAÇ
  Doç. Dr.  Arzu OEZÇELİK
  Yrd. Doç. Dr.  Ata BOZOKLAR
  Yrd. Doç. Dr. Altan ALİM
RADYOLOJİ
  Prof. Dr.  Mahmut Refik KİLLİ
  Prof. Dr.  Canan AKMAN
  Yrd. Doç. Dr. Özgür CEYHAN
  Prof. Dr. Cem BALCI
  Yrd. Doç. Dr. Sadık SERVER
  Doç. Dr. Koray GÜVEN
GASTROENTEROLOJİ
  Doç. Dr. Hakan Ümit ÜNAL
  Yrd. Doç. Dr. Semra AKTAŞ
PATOLOJİ
  Prof. Dr.  Gülen DOĞUSOY
  Yrd. Doç. Dr. İpek ÇOBAN
KARDİYOLOJİ
  Prof. Dr. Vedat AYTEKİN
  Uzm. Dr. Hayri PARLAR
  Prof. Dr.  Saide AYTEKİN
  Uzm. Dr. Polat CANPOLAT
ONKOLOJİ
  Prof. Dr. Yeşim ERALP
  Doç. Dr. Sezer SAĞLAM
ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA HASTALIKLARI
  Uzm. Dr. Serkan TATLIAĞAÇ
  Prof. Dr. Hakkı KAHRAMAN
GÖĞÜS HASTALIKLARI
  Doç. Dr.  Levent DALAR
  Uzm. Dr.  Tuğba Coşkun FALAY
ANESTEZİYOLOJİ
  Doç. Dr.  Fisun YÜZER
  Uzm. Dr. Roza Elif BALAN
YOĞUN BAKIM
  Prof. Dr.  Ercüment YENTÜRK
  Uzm. Dr.  Oya UYSAL
  Uzm. Dr. Akın AKBULUT
  Uzm. Dr. Eren AÇIK
MIKROCERRAHİ
  Prof. Dr.  Levent YALÇIN
  Op. Dr.  İlkay HÜTHÜT
NEFROLOJİ
  Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vedat ÇELİK
  Prof. Dr. S. Tevfik ECDER
ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLERİ
  Yrd. Doç. Dr.  Ata BOZOKLAR
     Vicdan CEYLAN
     Bircan ALAKAŞ
HASTA KOORDİNATÖRÜ
     Aslı KURT
     Şenay KILIÇ
FİNANSAL KOORDİNATÖR
     Aslı DİNÇOL
DAHİLİYE
  Yrd. Doç. Dr. Yalçın ERDOĞAN
  Yrd. Doç. Dr Şencan ACAR
PEDİATRİK CERRAHİ
  Yrd. Doç. Dr. Altan ALİM
PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ
  Prof. Dr. Tülay ERKAN
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
  Yrd. Doç. Dr. Sadık SERVER
  Doç. Dr. Koray GÜVEN
Çapraz Karaciğer Nakli Aday Başvuru Formu
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2013Karaciğer Nakli Sonuçları - 2012
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2011
Karaciğer Transplantasyonu Kitabı
Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Klavuzu
Sayılarla Karaciğer Nakli
Facebook    Twitter    YouTube