Canlı vericiden alınacak karaciğerin miktarını, alıncın vücut ağırlığı belirlemektedir. Gerekli miktar, genel olarak vücut ağırlığının yüzde biri kadardır. Yani 70 kg ağırlığındaki bir hasta için yaklaşık 700 gram karaciğer gerekmektedir. Sağlıklı bir kişide karaciğerin ağırlığı, vücut ağırlığının yaklaşık yüzde ikisini oluşturmaktadır. Yani 70 kg ağırlığındaki bir vericinin karaciğerinin ağırlığı 1400 gram kadardır. Karaciğer, sağ ve sol lob olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sağ taraf, karaciğerin üçte ikisini, sol taraf ise üçte birini oluşturmaktadır. Bu nedenle, yetişkinlerde yapılan karaciğer nakillerinde, yeterli karaciğer elde edebilmek için, canlı vericinin karaciğerinin sağ lobu, yani karaciğerinin yaklaşık üçte ikisi alınmaktadır.

Çapraz Karaciğer Nakli Aday Başvuru Formu
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2013Karaciğer Nakli Sonuçları - 2012
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2011
Karaciğer Transplantasyonu Kitabı
Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Klavuzu
Facebook    Twitter    YouTube