Türkiye'de canlı verici olabilmek için, alıcı ile verici arasında 4. dereceye kadar akrabalık bulunması koşulu aranmaktadır. Bu amaçla nakil merkezine, nüfus kayıt örnekleri ile başvurulması ve nüfus kayıtlarının başhekimlik tarafından onaylanması gerekmektedir. Akrabalık dışı canlı vericilik, ancak nakil merkezinin yapacağı başvuru ile Sağlık Bakanlığınca oluşturulan ve periyodik olarak toplanan merkezi bir Etik Kurul tarafından yapılacak inceleme sonucunda, kurulun onaylaması halinde mümkün olmaktadır.

Çapraz Karaciğer Nakli Aday Başvuru Formu
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2013Karaciğer Nakli Sonuçları - 2012
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2011
Karaciğer Transplantasyonu Kitabı
Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Klavuzu
Facebook    Twitter    YouTube