Evet. Gerek canlı vericili, gerekse beyin ölümü vericili karaciğer naklinde, alıcının nakil sonrası ilaç tedavisine uyumu ve yeterli aile desteğinin bulunup bulunmadığı mutlaka değerlendirilmektedir. Aktif madde bağımlılığı, zeka geriliği ve ağır psikiyatrik hastalık bulunması halinde, karaciğer nakli yapılmamaktadır.

Çapraz Karaciğer Nakli Aday Başvuru Formu
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2013Karaciğer Nakli Sonuçları - 2012
Karaciğer Nakli Sonuçları - 2011
Karaciğer Transplantasyonu Kitabı
Canlı Vericiden Karaciğer Nakli Klavuzu
Facebook    Twitter    YouTube